skip to Main Content

"Andere begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting’‘

Samenvatting

Dyslexie en AD(H)D is tegenwoordig wel een bekend fenomeen. Gelukkig maar! Het betekent namelijk erkenning voor de problemen waar een grote groep kinderen en volwassenen mee moet zien te leren leven. Ondanks dat Dyslexie en AD(H)D wel ingeburgerd is weten mensen soms heel niet wat voor problemen het in het leven van alle dag met zich meebrengt. Mensen met dyslexie kunnen niet snel technisch lezen en spellen en AD(H)D’ers hebben vaak ernstige concentratie problemen. Dat heeft ernstige gevolgen in onze ’talige’ en ‘drukke’ maatschappij, waarin veel gelezen en geschreven moet worden en waar veranderingen telkens weer plaats zullen vinden. Wat als je nu als jong volwassenen erachter komt dat je dyslectisch bent, waarbij je ook de diagnose ADD onder ogen krijgt. De gevolgen van onbegrip, misverstanden, vooroordelen en ongevraagde adviezen. Je trek het je toch aan wat familie, vrienden, collega’s en deskundige zeggen. Hoe ga je daar mee om en hoe leg je dat in je eigen woorden uit.

Vanaf 20 december 2020 is dit boek niet meer verkrijgbaar!

Back To Top