skip to Main Content

De omgang met ouderen met dementie is een vak apart. Het contact maken met ouderen met dementie is soms voor mantelzorgers en vrijwilligers een hele uitdaging, maar ook voor de verzorging kan het soms zoeken zijn naar een juiste benadering.

Dementie en improvisatie theater: leren is doen!
Tijdens deze workshop ligt naast een stukje informatie over dementie de nadruk vooral op het leren en ervaren. De informatie komt vanuit de onderzoeken en kennis van Dr. Anneke van der Plaats. Aan de hand van spelopdrachten vanuit het improvisatietheater laat ik deelnemers bijvoorbeeld zien en ervaren wat er in de hersenen gebeurt bij iemand met dementie; hoe maak je contact en wat is de invloed van de omgeving op het gedrag van iemand met dementie?

Reminiscentie: terug in de tijd met hedendaagse ouderen.
Tijdens de workshop zal ook aandacht worden besteed aan het lange-termijngeheugen, wat nog het langst intact blijft bij ouderen met dementie. Ik laat deelnemers zien en ervaren hoe je met alle zintuigen (horen, zien, voelen en proeven) het lange-termijngeheugen kunt aanspreken zodat de herkenning die hierdoor ontstaat ouderen zich weer “thuis, vertrouwd en veilig” voelen. Het gevoel van vervreemding verdwijnt en het zelfvertrouwen wordt versterkt. Ouderen met dementie stellen zich hierdoor vaak weer open voor wederzijds contact.

De kosten voor deze workshop (voor max. 20 personen) van 1,5 uur zijn € 250,- (en reiskosten € 0,35 ct per km – BTW vrijstelling)

Hugo de Graaf rondde na de opleiding helpende zorg en welzijn hij de studie SPW (Sociaal Pedagogisch Werk) af in 2006. Hugo is sinds 2003 werkzaam in de ouderenzorg als activiteitenbegeleider en heeft door de jaren heen veel kennis en ervaring opgedaan in het werken met ouderen met dementie in diverse verzorgingshuizen en verpleegafdelingen. Daarnaast bezoekt Hugo als het typetje Marskramer Job verpleegafdelingen. Hugo kwam met zijn acteer- en improvisatie-ervaring tot de ontdekking dat deze wel degelijke raakvlakken hadden in de omgang met mensen met dementie.

Recensie workshop ‘contact maken met mensen met dementie in een vergevorderd stadium’.
Deze workshop werd verzorgd voor vrijwilligers van Beweging3.0 in woonzorgcentrum De Pol, Nijkerk.
 
We hebben de workshop, verzorgd door Hugo de Graaf, als boeiend en toegankelijk ervaren. De voorbespreking over de verwachting over de workshop was goed afgestemd met de geboden informatie.
Hugo nam ons mee in de werking van het brein van ouderen met dementie. Daaraan gekoppeld zaten praktijkoefeningen. Deze gaven inzicht, duidelijkheid en empathie. De vele praktische tips waren voor onze vrijwilligers goed te begrijpen. De vrijwilligers gingen na de workshop weg met het idee meer handvatten te hebben gekregen voor hun omgang met mensen met dementie in een ver gevorderd stadium. Al met al was het een leerzame maar ook gezellige workshop!
 
Annika de Jong
Coördinator Welzijn en Vrijwilligers
Woonzorgcentrum De Pol, Nijkerk
Back To Top